1 1
2 2
3 3
4 4
UNHCR: SAUČEŠĆE POVODOM SMRTI USNIJE REDŽEPOVE

UNHCR: SAUČEŠĆE POVODOM SMRTI USNIJE REDŽEPOVE

Predstavništvo UNHCR-a u Srbiji je sa velikom tugom primilo vest da je Usnija Redžepova, velika romska umetnica, preminula. Usnija je bila jedna od najglasnijih zagovornica upisa Roma u matične knjige rođenih, u okviru kampanje Biandimaskolil koji je vodio UNHCR. Usnija nas je u mnogim prilikama pozivala i nudila dodatnu pomoć read more

Stav UNHCR: 'Izbeglica' ili 'migrant' - Šta je ispravno?

010915-620


ŽENEVA, 27. avgust 2015. - Sa blizu 60 miliona prisilno raseljenih ljudi u svetu i skoro svakodnevnim pisanjem medija o prelascima preko Sredozemnog mora, sve češće viđamo naizmeničnu upotrebu izraza 'izbeglica' i 'migrant' - u medijima i u javnom diskursu. Postoji li razlika između ova dva termina i da li je ona bitna?

Dalje...


IZJAVA ANTONIJA GUTEREŠA NA SVETSKI DAN IZBEGLICA 2015. GODINE

06

Petnaest godina od početka veka koji je, kako su se mnogi od nas nadali, trebalo da dovede do okončanja ratova, širenje nasilja u svetu ugrožava same osnove našeg međunarodnog sistema.

Tokom protekle godine više je ljudi bilo primorano da beži nego ikada ranije od kada beležimo. Širom sveta, blizu 60 miliona ljudi je raseljeno usled sukoba i progona. Blizu 20 miliona njih čine izbeglice, a više od polovine su deca. Njihov broj ubrzano raste svakoga dana i na svakom kontinentu. Tokom 2014. godine, svakoga dana je u proseku 42.500 ljudi postajalo izbeglice, tražioci azila ili interno raseljena lica - to je četiri puta više nego pre samo četiri godine. Ovi ljudi se uzdaju u nas da bi preživeli i dobili nadu. Oni će pamtiti naša dela.

Dalje...

Šef Agencije UN za izbeglice: “Odgovor Evrope na krizu u Mediteranu daleko zaostaje”

Uvodnik objavljen u magazinu Tajm, 23. aprila 2015. godine

meditterranean-migrants


Antonio Gutereš je Visoki komesar UN za izbeglice. On je nekadašnji premijer Portugalije.


"Ne možemo sprečiti dolazak ljudi koji beže da bi spasli vlastiti život. Oni će doći. Jedino što možemo je da nađemo dobar način da odgovorimo na njihov dolazak i da to bude humano"

Sve veća tragedija na Sredozemnom moru predstavlja najteži ispit za dve generacije humanitarnih vrednosti Zapada. Ukoliko ne budemo bili pažljivi, rizikujemo da nam kroz prste skliznu najosnovnija načela na kojima počivamo, čije bi posledice mogle da se osećaju decenijama.

Dalje...